Hur arbetar en naprapat? 

Under utbildningens gång lär sig naprapaten en hel del olika behandlingstekniker som bland annat innefattar ledjusteringar, massage, triggerpunktsbehandling, mobilisering och stretchning. Genom samtal om de besvär du som patient lider av och fysiska undersökningar känner naprapaten igenom kroppen och använder en eller flera behandlingsmetoder för att komma tillrätta med problemet. 

 

Om du lider av ledproblem är det främst ledjustering eller ledmanipulation som naprapaten använder sig av. Leden som besvärar töjs ut manuellt med hjälp av händerna för att skapa mer plats för muskler och led att samarbeta utan smärta. Tekniken medför en snabb knyckartad rörelse som ofta åtföljs av en knäpp. Även om ljudet kan verka skrämmande är behandlingen ofarlig. I de fall då manipulation eller justering inte är lämplig kan naprapaten istället överväga mobilisering, vilket innebär att närliggande vävnad kring leden behandlas istället. Senor och muskelfästen töjs för att minska ledsmärtan och öka själva rörligheten. 

 

Muskelsmärtor 

Vid problem med muskelsmärtor är det istället massage som väljs som arbetsmetod. Naprapaten använder händerna för att öka rörlighet och mjuka upp ömmande eller spända muskler. Även muskeltöjning förekommer om spända muskler begränsar rörligheten. Tillvägagångssättet påminner om stretchning. Naprapaten kan även använda sig av triggerpunktsbehandling för att trycka på de områden i muskeln som ömmar. Detta kan ibland kombineras med ultraljudsvågor eller akupunktur. Idrottsskador i musklerna kan även behandlas med tens. 

 

Det är vanligt att du känner dig utvilad och avslappnad efter en naprapatbehandling, men du kan också inledningsvis bli både illamående och trött när leder och muskler kommer igång. Många känner sig hjälpta efter en till två besök och en hel del besöker sin naprapat regelbundet. Naprapaten ger också råd och rörelseövningar att arbeta vidare med hemma.